Lotyniškos šv. Mišios lapkričio 1-2 dienomis

Šiais metais lotyniškos šv. Mišios papildomai bus ir lapkričio 1-ąją dieną (Visi šventieji, privaloma šventė) ir lapkričio 2-ąją dieną (Visi mirusieji). Kaip visada Karmelitų bažnyčioje 15 val. Kviečiame atvykti pasimelsti už mirusius savo artimuosius.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Lotyniškos šv. Mišios lapkričio 1-2 dienomis yra išjungti

Tradicinės Šv. Mišios Šiluvoje rugpjūčio 15d. !

Siluvos Svc Mergeles Marijos Gimimo bazilika 2013-08-04.jpg

Kviečiame visus per Žolinę, Rugpjūčio 15d. atvykti į Šiluvos baziliką, kur 14:00 bus aukojamos tradicinės Šv. Mišios!  Šv. Mišias aukos kun. Robertas Urbonavičius. Giedos schola cantorum caunensis.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės Šv. Mišios Šiluvoje rugpjūčio 15d. ! yra išjungti

Šiandien Shola Cantorum Kaunensis sukanka 10 metų

Lygiai prieš 10 metų, 2009 m. rugsėjo 13d. būrelis piligrimų miško takeliais ėjo į Šiluvą. Kai pamatė tolumoje Šiluvos bazilikos bokštus, jie sustojo ir sugiedojo Salve Regina. Šis momentas buvo grigališkojo choro susikūrimo pradžia. Po to dar turėjo praeiti pora maldos ir pasiruošimo metų, kol choras pirmą kartą giedojo Tradicinėse Lotyniškose Mišiose Kaune.
Deo gratias!

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Šiandien Shola Cantorum Kaunensis sukanka 10 metų yra išjungti

Tradicinės Šv. Mišios Ukmergėje!

imageKviečiame visus Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Liepos 6d. atvykti į Ukmergę,kur 12.00 bus aukojamos tradicinės Šv. Mišios! Kartu melsimės už mūsų Tėvynę ir Jos žmones. Šv. Mišias aukos kun. Robertas Urbonavičius.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės Šv. Mišios Ukmergėje! yra išjungti

Tradicinės Šv. Velykų Mišios

2018 m. balandžio 1 d. 15.00 val. Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje bus aukojamos tradicinės Velykų Šv. Mišios.

Kviečiame visus kartu švęsti mūsų Viešpaties ir Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. +

image

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės Šv. Velykų Mišios yra išjungti

Šv. Mišios Naujųjų metų išvakarėse

Gruodžio 31 d. 15 val. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje bus aukojamos tradicinės šv. Mišios. Dėkosime Viešpačiui už praeinančius 2017 metus ir prašysime Jo globos bei palaimos ateinantiems 2018 metams.

Bus giedamas iškilmingas himnas „Te Deum“. Už šio himno giedojimą suteikiami visuotiniai atlaidai.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Šv. Mišios Naujųjų metų išvakarėse yra išjungti

Gruodžio 24 d. Kalėdų vigilija Karmelitų bažnyčioje

Gruodžio 24 d. (sekmadienį) 15 val. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje bus aukojamos tradicinės Kalėdų vigilijos šv. Mišios.

Kviečiame visus kartu melstis ir laukti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo.

6572476_f520

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Gruodžio 24 d. Kalėdų vigilija Karmelitų bažnyčioje yra išjungti

Tradicinės šv. Mišios Kaišiadorių katedroje

Lapkričio 11 d. 14 val. Kaišiadorių katedros palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus koplyčioje visus kviečiame dalyvauti tradicinės liturgijos piligrimų šv. Mišiose palaimintojo Teofiliaus intencija.

Tradicines kankinio ir vyskupo šv. Mišias celebruos Kaišiadorių vyskupijos kunigas, Punsko vikaras Marius Talutis.

Pamaldose dalyvaus ir kankinio bei vyskupo liturgijos grigališkąjį choralą giedos Lietuvos tradicinių Mišių tikinčiųjų bendruomenės, Lietuvos grigališkojo giedojimo mokyklų choralistai.

Po šv. Mišių visi maloniai kviečiami suneštinei agapei parapijos namuose.

Kviečiame kartu melsti palaimintojo Teofiliaus užtarimo ir reikiamų malonių.

„Per crucem ad astra“ – Per kryžių į žvaigždes! (Pal. vysk. Teofilius)

Kaišiadorių_katedra

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės šv. Mišios Kaišiadorių katedroje yra išjungti

Liepos 6 d. tradicinės lotyniškos Mišios Ukmergėje

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „ukmerges petro ir povilo baznycia“
Liepos 6 d., ketvirtadienį, 12 val. Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Bažnyčios g. 10) bus aukojamos tradicinės lotyniškos Mišios. Melsimės už Lietuvos valstybę prašydami M. Marijos užtarimo. Mišias aukos kun. R. Urbonavičius, giedos Schola Cantorum Kaunensis.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Liepos 6 d. tradicinės lotyniškos Mišios Ukmergėje yra išjungti

Šv. Mišios Panemunės bažnyčioje

Po vasaros atostogų tradicinės lotyniškos Mišios Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje vyksta įprastai ‒ pirmaisiais mėnesio šeštadieniais 11 val.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Šv. Mišios Panemunės bažnyčioje yra išjungti

Rugsėjo 10 d. tradicinės lotyniškos Mišios Šiluvoje

Siluvos Svc Mergeles Marijos Gimimo bazilika 2013-08-04.jpgRugsėjo 10 d., šeštadienį, 15.30 val. Šiluvoje  bus aukojamos tradicinės lotyniškos Mišios. Šį kartą Mišios vyks bazilikoje. Dalyvausime didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose.  Mišias aukos kun. A. Budrius, giedos Schola Cantorum Kaunensis ir Schola Cantorum Vilnensis.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Rugsėjo 10 d. tradicinės lotyniškos Mišios Šiluvoje yra išjungti

Liepos 6 d. tradicinės lotyniškos Mišios Ukmergėje

Liepos 6 d., trečiadienį, 12 val. Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Bažnyčios g. 10) bus aukojamos tradicinės lotyniškos Mišios. Melsimės už valstybę prašydami M. Marijos užtarimo. Tai bus pirmos lotyniškos Mišios Ukmergėje po daugelio metų. Mišias aukos kun. R. Urbonavičius, giedos Schola Cantorum Kaunensis ir Schola Cantorum Vilnensis.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Liepos 6 d. tradicinės lotyniškos Mišios Ukmergėje yra išjungti

Keičiasi Mišių Karmelitų bažnyčioje laikas

Tradicinės Mišios Karmelitų bažnyčioje Kaune perkeliamos valanda vėliau ‒ sekmadieniais 15 val. pradedant nuo liepos 10 d.  Šiais metais Mišios vyks taip pat ir vasaros sekmadieniais.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Keičiasi Mišių Karmelitų bažnyčioje laikas yra išjungti

Dėl Mišių Panemunės bažnyčioje vasarą

Vasarą Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo bažnyčioje tradicinių lotyniškų Mišių nebus. Apie artimiausios Mišias Panemunėje pranešime rugsėjo pradžioje.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Dėl Mišių Panemunės bažnyčioje vasarą yra išjungti

Šv. Velykų sekmadienį lotyniškų Mišių nebus

Kovo 27 d. sekmadienį Karmelitų bažnyčioje lotyniškų šv. Velykų Mišių 14 val. nebus.

Visiems linkime Prisikėlimo džiaugsmo, tikėjimo stiprybės ir drąsių apsisprendimų kuriant Dangaus Karalystę žemėje. Aleliuja!

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Šv. Velykų sekmadienį lotyniškų Mišių nebus yra išjungti

Tradicinės Mišios Karmelitų bažnyčioje bus nuo rugsėjo 13 d.

Tradicinės Mišios Karmelitų bažnyčioje Kaune bus aukojamos įprastu laiku ‒ sekmadieniais 14 val. Pirmosios Mišios po vasaros pertraukos bus rugsėjo 13 d. Kviečiame visus dalyvauti ir taip prisidėti prie šių Mišių išsaugojimo.

Taip pat kviečiame norinčius patarnauti vaikinus ir visus norinčius giedoti Mišiose. Jūs esate labai reikalingi.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės Mišios Karmelitų bažnyčioje bus nuo rugsėjo 13 d. yra išjungti

Tradicinės lotyniškos Mišios Šiluvoje

Siluva Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 14 val. Šiluvos koplyčioje bus aukojamos tradicinės lotyniškos Mišios. Dalyvausime didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose.  Mišias aukos kun. A. Kazlauskas, giedos Schola Cantorum Kaunensis ir Schola Cantorum Vilnensis.

Dėl Mišių Karmelitų bažnyčioje Kaune turėtų paaiškėti rugsėjo pirmosiomis dienomis. Apie tai informuosime šioje svetainėje.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės lotyniškos Mišios Šiluvoje yra išjungti

Dėl Mišių Karmelitų bažnyčioje vasarą

Liepą ir rugpjūtį lotyniškų Mišių Karmelitų bažnyčioje nebus. Jos vėl bus aukojamos rugsėjį.

Jau tapo įprasta, kad tradicinės Mišios vyksta Šiluvoje per atlaidus rugsėjo pradžioje. Kai turėsime tikslesnės informacijos dėl datos ir laiko, pranešime.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Dėl Mišių Karmelitų bažnyčioje vasarą yra išjungti

Dėl Mišių Panemunės bažnyčioje vasarą

Vasarą ir rugsėjį Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo bažnyčioje tradicinių lotyniškų Mišių nebus. Artimiausios Mišios Panemunėje vyks pirmąjį spalio šeštadienį, t. y. spalio 3 d.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Dėl Mišių Panemunės bažnyčioje vasarą yra išjungti

Rugpjūčio 16 d. tradicinės lotyniškos Mišios Krekenavoje

krekenavosb-madonaRugpjūčio 16 d., šeštadienį, 18 val. Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje bus aukojamos tradicinės lotyniškos Mišios. Dalyvausime didžiuosiuose Krekenavos atlaiduose. Tai bus pirmos lotyniškos Mišios Panevėžio vyskupijoje po daugelio metų. Mišias aukos kun. A. Simonavičius, giedos Schola Cantorum Kaunensis ir Schola Cantorum Vilnensis.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Rugpjūčio 16 d. tradicinės lotyniškos Mišios Krekenavoje yra išjungti