2021 Viešpaties metai

Pastaba: pirmais mėnesio šeštadieniais mišios vyksta Kauno Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kiekvieną sekmadienį – Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje.

Sausio 1 d., penkt.,    ‒  Aštuntoji šv. Kalėdų oktavos diena (Naujieji metai)   
Sausio 2 d., šešt.,        ‒   Šv. Marijos šeštadienis
Sausio 3 d., sekm.,     ‒    Švč. Jėzaus vardas
Sausio 10 d., sekm.,   ‒   Šventoji Šeima
Sausio 17 d., sekm.,   ‒   II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 24 d., sekm.,   ‒   III sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 31 d., sekm.,   ‒  VII sekmadienis iki Kančios laiko

Vasario 6 d., šešt.,
Vasario 7 d., sekm.,     ‒   VI sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 14 d., sekm.,      ‒ V sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 21 d., sekm.,     ‒  I Gavėnios sekmadienis
Vasario 28 d., sekm.,    ‒   II Gavėnios sekmadienis

Kovo 6 d., šešt.,           ‒
Kovo 7 d., sekm.,          ‒   III Gavėnios sekmadienis

Kovo 14 d., sekm.,       ‒   IV Gavėnios sekmadienis
Kovo 21 d., sekm.,        ‒   I Kančios sekmadienis
Kovo 28 d., sekm.,        ‒   Verbų sekmadienis

Balandžio 3 d., šešt.,     ‒
Balandžio 4 d., sekm.,   ‒ Prisikėlimo sekmadienis
Balandžio 11 d., sekm., ‒  Baltasis sekmadienis
Balandžio 18 d., sekm., ‒  II sekmadinis po Velykų
Balandžio 25 d., sekm.,  ‒ III sekmadienis po Velykų

Gegužės 1d., šešt.       – Šv. Juozapas Darbininkas
Gegužės 2 d., sekm.,  ‒ IV sekmadienis po Velykų
Gegužės 9 d., sekm., ‒ V sekmadienis po Velykų
Gegužės 16 d., sekm., ‒ Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
Gegužės 23 d., sekm., ‒ Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Gegužės 30 d., sekm., ‒ Švenčiausiosios Trejybės šventė

Birželio 5 d.,  šešt.            –
Birželio 6 d., sekm.,       ‒ Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės)
Birželio 13 d., sekm.,      ‒ III sekmadienis po Sekminių
Birželio 20 d., sekm.,     ‒  IV Sekmadienis po Sekminių
Birželio 27 d., sekm.,     ‒   V sekmadienis po Sekminių

Liepos 4 d., sekm.,         ‒   VI sekmadienis po Sekminių
Liepos 11 d., sekm.,       ‒   VII sekmadienis po Sekminių
Liepos 18 d., sekm.,       ‒   VIII sekmadienis po Sekminių
Liepos 25 d., sekm.,        ‒   IX sekmadienis po Sekminių

Rugpjūčio 1 d., sekm.,   ‒   X sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 8 d., sekm.,   ‒   XI sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 15 d., sekm.,   ‒   Švč. M. Marijos paėmimas į dangų (Žolinė) (atlaidai)
Rugpjūčio 22 d., sekm.,    ‒  XIII sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 29 d., sekm.,    ‒  XIV sekmadienis po Sekminių

Rugsėjo 5 d., sekm.,         ‒
Rugsėjo 12 d., sekm.,       ‒ Šv. Kryžiaus išaukštinimas (atlaidai)
Rugsėjo 19 d., sekm.,       ‒ XVII sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 26 d., sekm.,  
    ‒   XVIII sekmadienis po Sekminių

Spalio  3 d., sekm.,       ‒ XIX sekmadienis po Sekminių
Spalio  10 d., sekm.,     ‒ XX Sekmadienis po Sekminių
Spalio  17 d., sekm.,     ‒
Spalio  24 d., sekm.,     ‒
Spalio  31 d., sekm.,     ‒  Jėzaus Kristaus Karaliaus šventė

Lapkričio  7 d., sekm., ‒
Lapkričio  14 d., sekm., ‒ VI papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio  21 d., sekm., ‒ XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių
Lapkričio  28 d., sekm.,   ‒   I Advento sekmadienis

Gruodžio  4 d., šešt.,      ‒
Gruodžio  5 d., sekm.,     ‒ II Advento sekmadienis
Gruodžio  12 d., sekm.,   ‒ III Advento sekmadienis
Gruodžio  19 d., sekm.,   ‒ IV Advento sekmadienis
Gruodžio 25 d. šešt.,    ‒     Šv. Kalėdų diena
Gruodžio  26 d., sekm.,   ‒ Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje