2015 Viešpaties metai

Sausio 3 d., šešt.,        ‒   Šv. Marijos šeštadienis
Sausio 4 d., sekm.,     ‒   Viešpaties apsireiškimas (Trys karaliai)
Sausio 11 d., sekm.,   ‒   Šventoji Šeima
Sausio 18 d., sekm.,   ‒   II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 25 d., sekm.,   ‒   III sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo

Vasario 1 d., sekm.,    ‒   VII sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 7 d., šešt.,       ‒   Šv. Romualdas, Abatas
Vasario 8 d., sekm.,    ‒   VI sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 15 d., sekm.,  ‒   V sekmadienis iki kančios laiko
Vasario 22 d., sekm.,  ‒   I Gavėnios sekmadienis

Kovo 1 d., sekm.,        ‒   II Gavėnios sekmadienis
Kovo 7 d., šešt.,           ‒   Šeštadienis po II Gavėnios sekmadienio
Kovo 8 d., sekm.,        ‒   III Gavėnios sekmadienis
Kovo 15 d., sekm.,      ‒   IV Gavėnios sekmadienis
Kovo 22 d., sekm.,      ‒   I Kančios sekmadienis
Kovo 29 d., sekm.,      ‒  Verbų sekmadienis

Balandžio 5 d., sekm.,  ‒  Prisikėlimo sekmadienis
Balandžio 12 d., sekm., ‒ Baltasis sekmadienis
Balandžio 19 d., sekm., ‒ II sekmadinis po Velykų
Balandžio 26 d., sekm., ‒ III sekmadienis po Velykų

Gegužės 2 d., šešt.,      ‒    Šv. Atanazas
Gegužės 3 d., sekm.,    ‒   IV sekmadienis po Velykų
Gegužės 10 d., sekm.,  ‒   V sekmadienis po Velykų
Gegužės 17 d., sekm.,  ‒   Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
Gegužės 24 d., sekm.,  ‒   Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Gegužės 31 d., sekm.,   ‒  Švenčiausiosios Trejybės šventė

Birželio 6 d., šešt.,        ‒   Šv. Norbertas
Birželio 7 d., sekm.,     ‒   Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės)
Birželio 14 d., sekm.,   ‒   III sekmadienis po Sekminių
Birželio 21 d., sekm.,   ‒   IV Sekmadienis po Sekminių
Birželio 28 d., sekm.,   ‒   V sekmadienis po Sekminių

Rugsėjo 12 d., šešt.,      ‒   Švč. Mergelės Marijos vardas
Rugsėjo 13 d., sekm.,    ‒  XVI sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 20 d., sekm.,   ‒   Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Rugsėjo 27 d., sekm.,   ‒   XVIII sekmadienis po Sekminių

Spalio 3 d., šešt.,         ‒    Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė
Spalio 4 d., sekm.,       ‒   XIX sekmadienis po Sekminių
Spalio 11 d., sekm.,      ‒   XX Sekmadienis po Sekminių
Spalio 18 d., sekm.,     ‒   XXI sekmadienis po Sekminių
Spalio 25 d., sekm.,     ‒   Jėzaus Kristaus Karaliaus šventė

Lapkričio 1 d., sekm.,   ‒   Visi Šventieji
Lapkričio 7 d., šešt.,     ‒   Visų mirusių tikinčiųjų minėjimas (Vėlinių oktavoje)
Lapkričio 8 d., sekm.,  ‒   V papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio 15 d., sekm., ‒  VI papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio 22 d., sekm., ‒  XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių
Lapkričio 29 d., sekm., ‒  I Advento sekmadienis

Gruodžio 5 d., šešt.,       ‒  Advento I savaitės šeštadienis (tekstai kaip I Advento sekm., tik nėra Alelluja)
Gruodžio 6 d. sekm.,    ‒   II Advento sekmadienis
Gruodžio 13 d. sekm.,   ‒  III Advento sekmadienis
Gruodžio 20 d. sekm.,  ‒  IV Advento sekmadienis
Gruodžio 27 d. sekm.,  ‒  Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje