2020 Viešpaties metai

Pastaba: pirmais mėnesio šeštadieniais mišios vyksta Kauno Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kiekvieną sekmadienį – Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje.

Sausio 4 d., šešt.,        ‒   Šv. Marijos šeštadienis
Sausio 5 d., sekm.,     ‒    Švč. Jėzaus vardas
Sausio 12 d., sekm.,   ‒   Šventoji Šeima
Sausio 19 d., sekm.,   ‒   II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 26 d., sekm.,   ‒   III sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo

Vasario 1 d., šešt.,
Vasario 2 d., sekm.,     ‒   Grabnyčios
Vasario 9 d., sekm.,      ‒ VII sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 16 d., sekm.,     ‒  VI sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 23 d., sekm.,    ‒   V sekmadienis iki Kančios laiko

Kovo 1 d., sekm.,          ‒   I Gavėnios sekmadienis
Kovo 7 d., šešt.,           ‒
Kovo 8 d., sekm.,       ‒   II Gavėnios sekmadienis
Kovo 15 d., sekm.,        ‒   III Gavėnios sekmadienis
Kovo 22 d., sekm.,        ‒  IV Gavėnios sekmadienis
Kovo 29 d., sekm.,        ‒    I Kančios sekmadienis

Balandžio 4 d., šešt.,     ‒
Balandžio 5 d., sekm.,   ‒  Verbų sekmadienis
Balandžio 12 d., sekm., ‒  Prisikėlimo sekmadienis
Balandžio 19 d., sekm., ‒  Baltasis sekmadienis
Balandžio 26 d., sekm., ‒  II sekmadinis po Velykų

Gegužės 2d., šešt.       –
Gegužės 3 d., sekm.,  ‒  III sekmadienis po Velykų
Gegužės 10 d., sekm., ‒  IV sekmadienis po Velykų
Gegužės 17d., sekm., ‒ V sekmadienis po Velykų
Gegužės 24 d., sekm., ‒  Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
Gegužės 25 d., sekm., ‒  Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

Birželio 6 d.,  šešt.            –
Birželio 7 d., sekm.,       ‒  Švenčiausiosios Trejybės šventė
Birželio 14 d., sekm.,      ‒  Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės)
Birželio 21 d., sekm.,     ‒   III sekmadienis po Sekminių
Birželio 28 d., sekm.,     ‒   IV Sekmadienis po Sekminių

Liepos 5 d., sekm.,         ‒   V sekmadienis po Sekminių
Liepos 12 d., sekm.,       ‒   VI sekmadienis po Sekminių
Liepos 19 d., sekm.,       ‒   VII sekmadienis po Sekminių
Liepos 26 d., sekm.,         ‒   VIII sekmadienis po Sekminių

Rugpjūčio 2 d., sekm.,   ‒   IX sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 9 d., sekm.,   ‒   X sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 15 d., šešt.,    ‒   Švč. M. Marijos paėmimas į dangų (Žolinė)
Rugpjūčio 16 d., sekm.,   ‒   XI sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 23 d., sekm.,    ‒ XII sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 30 d., sekm.,    ‒ XIII sekmadienis po Sekminių

Rugsėjo 6 d., sekm.,         ‒ XIV sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 13 d., sekm.,       ‒ Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Rugsėjo 20 d., sekm.,       ‒
Rugsėjo 27 d., sekm.,  
    ‒   XVII sekmadienis po Sekminių

Spalio  4 d., sekm.,       ‒ XVIII sekmadienis po Sekminių
Spalio  11 d., sekm.,     ‒ XIX sekmadienis po Sekminių
Spalio  18 d., sekm.,     ‒ XX Sekmadienis po Sekminių
Spalio  25 d., sekm.,     ‒   Jėzaus Kristaus Karaliaus šventė

Lapkričio  1 d., sekm.,   ‒  Visi Šventieji
Lapkričio  8 d., sekm., ‒ XXIII sekmadienis po Sekminįų
Lapkričio  15 d., sekm., ‒ VI papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio  22 d., sekm., ‒ XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių
Lapkričio  29 d., sekm.,   ‒   I Advento sekmadienis

Gruodžio  5 d., šešt.,      ‒   I Advento savaitės šeštadienis
Gruodžio  6 d., sekm.,     ‒ II Advento sekmadienis
Gruodžio  13 d., sekm.,   ‒ Šv. Kryžiaus Jonas (atlaidai)
Gruodžio  20 d., sekm.,   ‒ IV Advento sekmadienis
Gruodžio 25 d. penkt.,  ‒    Šv. Kalėdų diena
Gruodžio  27 d., sekm.,   ‒ Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje