2017 Viešpaties metai

Sausio 1 d., sekm.,      ‒   Aštuntoji šv. Kalėdų oktavos diena
Sausio 8 d., sekm.,      ‒    Viešpaties apsireiškimas (Trys karaliai)
Sausio 15 d., sekm.,    ‒    II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 22 d., sekm.,    ‒   III sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 29 d., sekm.,    ‒  IV sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo

Vasario 4 d., šešt.,        ‒    Šv. Andriejus Korsinis
Vasario 5 d., sekm.,     ‒   V sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Vasario 12 d., sekm.,   ‒    VII sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 19 d., sekm.,   ‒   VI sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 26 d., sekm.,   ‒   VI sekmadienis iki Kančios laiko

Kovo 4 d., šešt.,              ‒   Šv. Kazimieras
Kovo 5 d., sekm.,           ‒    I Gavėnios sekmadienis
Kovo 12 d., sekm.,         ‒   II Gavėnios sekmadienis
Kovo 19 d., sekm.,         ‒   III Gavėnios sekmadienis
Kovo 26 d., sekm.,         ‒   IV Gavėnios sekmadienis

Balandžio 1 d., šešt.,     ‒    IV Gavėnios savaitės šeštadienis
Balandžio 2 d., sekm.,   ‒   I Kančios sekmadienis
Balandžio 9 d., sekm.,   ‒   Verbų sekmadienis
Balandžio 16 d., sekm., ‒   Prisikėlimo sekmadienis
Balandžio 23 d., sekm., ‒   Baltasis sekmadienis
Balandžio 30 d., sekm., ‒   II sekmadinis po Velykų

Gegužės 6 d., šešt.,         ‒   Šv. M. Marijos šeštadienis
Gegužės 7 d., sekm.,      ‒   III sekmadienis po Velykų
Gegužės 14 d., sekm.,    ‒   IV sekmadienis po Velykų
Gegužės 21 d., sekm.,    ‒   V sekmadienis po Velykų
Gegužės 28 d., sekm.,    ‒   Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)

Birželio 3 d., šešt.,          ‒   Šeštadienis Sekminių išvakarėse
Birželio 4 d., sekm.,       ‒   Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Birželio 11 d., sekm.,     ‒   Švenčiausiosios Trejybės šventė
Birželio 18 d., sekm.,     ‒   Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės)
Birželio 25 d., sekm.,     ‒   III sekmadienis po Sekminių

Liepos 2 d., sekm.,         ‒   IV Sekmadienis po Sekminių
Liepos 9 d., sekm.,         ‒   V sekmadienis po Sekminių
Liepos 16 d., sekm.,       ‒   VI sekmadienis po Sekminių
Liepos 23 d., sekm.,       ‒   VII sekmadienis po Sekminių
Liepos 30 d., sekm.,       ‒   VIII sekmadienis po Sekminių

Rugpjūčio 6 d., sekm.,   ‒   IX sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 13 d., sekm.,  ‒  X sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 20 d., sekm.,  ‒  XI sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 27 d., sekm.,  ‒  XII sekmadienis po Sekminių

Rugsėjo 9 d., šešt.,          ‒   Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Rugsėjo 10 d., sekm.,     ‒
Rugsėjo 17 d., sekm.,     ‒  Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Rugsėjo 24 d., sekm.,     ‒ XVI sekmadienis po Sekminių

Spalio 1 d., sekm.,         ‒   XVII sekmadienis po Sekminių
Spalio 7 d., šešt.,            ‒
Spalio 8 d., sekm.,         ‒   XVIII sekmadienis po Sekminių
Spalio 15 d., sekm.,       ‒   XIX sekmadienis po Sekminių
Spalio 22 d., sekm.,      ‒    XX Sekmadienis po Sekminių
Spalio 29 d., sekm.,      ‒    Jėzaus Kristaus Karaliaus šventė

Lapkričio 4 d., šešt.,       ‒
Lapkričio 5 d., sekm.,    ‒
Lapkričio 12 d., sekm.,  ‒
Lapkričio 19 d., sekm.,  ‒  VI papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio 26 d., sekm.,  ‒  XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių

Gruodžio 2 d., šešt.,       ‒   Šv. Bibijana
Gruodžio 3 d. sekm.,     ‒   I Advento sekmadienis
Gruodžio 10 d. sekm.,   ‒   II Advento sekmadienis
Gruodžio 17 d. sekm.,   ‒   III Advento sekmadienis
Gruodžio 24 d. sekm.,   ‒  Viešpaties gimimo vigilija (Kūčios)
Gruodžio 31 d. sekm.,   ‒ Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje