2018 Viešpaties metai

Pastaba: pirmais mėnesio šeštadieniais mišios vyksta Kauno Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kiekvieną sekmadienį – Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje.

Sausio 6 d., šešt.,         ‒   Viešpaties apsireiškimas (Trys karaliai)
Sausio 7 d., sekm.,       ‒   II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 14 d., sekm.,     ‒   II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 22 d., sekm.,    ‒   III sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 28 d., sekm.,    ‒  VII sekmadienis iki Kančios laiko

Vasario 3 d., šešt.,        ‒   Šv. M.Marijos šeštadienis
Vasario 4 d., sekm.,     ‒   VI sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 11 d., sekm.,    ‒   V sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 18 d., sekm.,   ‒   I Gavėnios sekmadienis
Vasario 25 d., sekm.,   ‒   II Gavėnios sekmadienis

Kovo 3 d., šešt.,              ‒   Šeštadienis po II Gavėnios sekmadienio
Kovo 4 d., sekm.,           ‒   III Gavėnios sekmadienis
Kovo 11 d., sekm.,          ‒   IV Gavėnios sekmadienis
Kovo 18 d., sekm.,         ‒   I Kančios sekmadienis
Kovo 25 d., sekm.,         ‒   Verbų sekmadienis

Balandžio 1 d., sekm.,    ‒   Prisikėlimo sekmadienis
Balandžio 7 d., šešt.,      ‒   Baltasis šeštadienis
Balandžio 8 d., sekm.,   ‒   Baltasis sekmadienis
Balandžio 15 d., sekm.,  ‒   II sekmadinis po Velykų
Balandžio 22 d., sekm., ‒   III sekmadienis po Velykų
Balandžio 29 d., sekm., ‒   IV sekmadienis po Velykų

Gegužės 5 d., šešt.,          –  Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Gegužės 6 d., sekm.,       ‒   V sekmadienis po Velykų
Gegužės 13 d., sekm.,     ‒   Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
Gegužės 20 d., sekm.,    ‒   Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Gegužės 27 d., sekm.,     ‒   Švenčiausiosios Trejybės šventė

Birželio 2 d., šešt.,          –   Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Birželio 3 d., sekm.,     ‒    Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės)
Birželio 10 d., sekm.,   ‒   III sekmadienis po Sekminių
Birželio 17 d., sekm.,    ‒   IV Sekmadienis po Sekminių
Birželio 24 d., sekm.,   ‒   Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Liepos 1 d., sekm.,       ‒  Mūsų Viepštaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas
Liepos 6 d., penkt.,       – Švč. Jėzaus Širdies penktadienis
Liepos 7 d., šešt.,          –   Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Liepos 8 d., sekm.,      ‒   VII sekmadienis po Sekminių
Liepos 15 d., sekm.,    ‒   VIII sekmadienis po Sekminių
Liepos 22 d., sekm.,   ‒   IX sekmadienis po Sekminių
Liepos 29 d., sekm.,   ‒   X sekmadienis po Sekminių

Rugpjūčio 5 d., sekm.,      ‒   XI sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 12 d., sekm.,    ‒   XII sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 19 d., sekm.,   ‒   XIII sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 26 d., sekm.,   ‒  XIV sekmadienis po Sekminių

Rugsėjo 1d. šešt,.          ‒  Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Rugsėjo 2 d., sekm.,     ‒  XV sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 9 d., sekm.,     ‒  XVI sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 16 d., sekm.,    ‒  Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Rugsėjo 23 d., sekm.,     ‒ XVIII sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 30 d., sekm.,    ‒ XIX sekmadienis po Sekminių

Spalio 6 d., šešt.,         ‒   Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Spalio 7 d., sekm.,       ‒   XX Sekmadienis po Sekminių
Spalio 14 d., sekm.,      ‒  XXI sekmadienis po Sekminių
Spalio 21 d., sekm.,     ‒   XXII sekmadienis po Sekminių
Spalio 28 d., sekm.,     ‒   Jėzaus Kristaus Karaliaus šventė

Lapkričioo 3 d., šešt.,   ‒   Visų mirusių tikinčiųjų minėjimas (Vėlinių oktavoje)
Lapkričio 4 d., sekm., ‒    IV papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio 11 d., sekm.,  ‒   V papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio 18 d., sekm., ‒  VI papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio 25 d., sekm., ‒  XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių

Gruodžio 1 d., šešt.,       ‒  Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Gruodžio 2 d. sekm.,     ‒   I Advento sekmadienis
Gruodžio 9 d. sekm.,   ‒    II Advento sekmadienis
Gruodžio 16 d. sekm.,   ‒   III Advento sekmadienis
Gruodžio 23 d. sekm.,   ‒  IV Advento sekmadienis
Gruodžio 30 d. sekm.,   ‒  Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje