2016 Viešpaties metai

Sausio 2 d., šešt.,        ‒   Šv. Marijos šeštadienis
Sausio 3 d., sekm.,     ‒   Viešpaties apsireiškimas (Trys karaliai)
Sausio 10 d., sekm.,   ‒   Šventoji Šeima
Sausio 17 d., sekm.,   ‒   II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 24 d., sekm.,   ‒   VII sekmadienis iki Kančios laiko
Sausio 31 d., sekm.,    ‒  VI sekmadienis iki Kančios laiko

Vasario 6 d., šešt.,      ‒    Šv. Titas
Vasario 7 d., sekm.,    ‒   V sekmadienis iki kančios laiko
Vasario 14 d., sekm.,  ‒   I Gavėnios sekmadienis
Vasario 21 d., sekm.,  ‒   II Gavėnios sekmadienis
Vasario 28 d., sekm.,  ‒   III Gavėnios sekmadienis

Kovo 5 d., šešt.,           ‒   III Gavėnios savaitės šeštadienis
Kovo 6 d., sekm.,         ‒  IV Gavėnios sekmadienis
Kovo 13 d., sekm.,       ‒   I Kančios sekmadienis
Kovo 20 d., sekm.,       ‒   Verbų sekmadienis
Kovo 27 d., sekm.,        ‒  Prisikėlimo sekmadienis

Balandžio 2 d., šešt.,     ‒   Baltasis šeštadienis
Balandžio 3 d., sekm.,   ‒  Baltasis sekmadienis
Balandžio 10 d., sekm., ‒  II sekmadinis po Velykų
Balandžio 17 d., sekm., ‒  III sekmadienis po Velykų
Balandžio 24 d., sekm., ‒  IV sekmadienis po Velykų

Gegužės 1 d., sekm.,     ‒  V sekmadienis po Velykų
Gegužės 7 d., šešt.,        ‒  Šv. Stanislovas
Gegužės 8 d., sekm.,     ‒  Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
Gegužės 15 d., sekm.,   ‒  Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Gegužės 22 d., sekm.,   ‒  Švenčiausiosios Trejybės šventė
Gegužės 29 d., sekm.,   ‒  Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės)

Birželio 4 d., šešt.,        ‒  Šv. Pranciškus Karačiolas
Birželio 5 d., sekm.,     ‒   III sekmadienis po Sekminių
Birželio 12 d., sekm.,   ‒   IV Sekmadienis po Sekminių
Birželio 19 d., sekm.,   ‒   V sekmadienis po Sekminių
Birželio 26 d., sekm.,   ‒  VI sekmadienis po Sekminių

Liepos 3 d., sekm.,       ‒   VII sekmadienis po Sekminių
Liepos 10 d., sekm.,     ‒   VIII sekmadienis po Sekminių
Liepos 17 d., sekm.,     ‒   IX sekmadienis po Sekminių
Liepos 24 d., sekm.,    ‒   X sekmadienis po Sekminių
Liepos 31 d., sekm.,     ‒   XI sekmadienis po Sekminių

Rugpjūčio 7 d., sekm., ‒  XII sekmadienis po Sekminių

Rugsėjo 10 d., šešt.,      ‒ Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Rugsėjo 11 d., sekm.,    ‒ XVII sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 18 d., sekm.,   ‒  Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Rugsėjo 25 d., sekm.,   ‒  XIX sekmadienis po Sekminių

Spalio 1 d., šešt.,          ‒  Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Spalio 2 d., sekm.,       ‒   XX Sekmadienis po Sekminių
Spalio 9 d., sekm.,       ‒   XXI sekmadienis po Sekminių
Spalio 16 d., sekm.,      ‒
Spalio 23 d., sekm.,      ‒
Spalio 30 d., sekm.,      ‒  Jėzaus Kristaus Karaliaus šventė

Lapkričio 5 d., šešt.,      ‒
Lapkričio 6 d., sekm.,   ‒   V papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio 13 d., sekm.,  ‒  VI papildomas sekmadienis kaip po Apsireiškimo
Lapkričio 20 d., sekm., ‒  XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių
Lapkričio 27 d., sekm.,  ‒  I Advento sekmadienis

Gruodžio 3 d., šešt.,      ‒  Šv. Pranciškus Ksaveras
Gruodžio 4 d. sekm.,    ‒  II Advento sekmadienis
Gruodžio 11 d. sekm.,   ‒  III Advento sekmadienis
Gruodžio 18 d. sekm.,   ‒  IV Advento sekmadienis
Gruodžio 25 d. sekm.,   ‒ Šv. Kalėdų diena