2022 Viešpaties metai

Mišios vyksta kiekvieną sekmadienį 15val.  Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje.

Sausio 1 d., šešt.,      ‒  Aštuntoji šv. Kalėdų oktavos diena (Naujieji metai)   
Sausio 2 d., sekm,     ‒  Švč. Jėzaus vardas
Sausio 9 d., sekm.,    ‒  Šventoji Šeima
Sausio 16 d., sekm.,  ‒  II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 23 d., sekm.,  ‒  III sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 30 d., sekm.,  ‒  IV sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo

Vasario 6 d., sekm.,     ‒  V sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Vasario 13 d., sekm.,   ‒  VII sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 20 d., sekm.,   ‒  VI sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 27 d., sekm.,   ‒  V sekmadienis iki Kančios laiko 

Kovo 6 d., sekm.,         ‒ I Gavėnios sekmadienis
Kovo 13 d., sekm.,       ‒ II Gavėnios sekmadienis
Kovo 20 d., sekm.,       ‒ III Gavėnios sekmadienis
Kovo 27 d., sekm.,       ‒  IV Gavėnios sekmadienis

Balandžio 3 d., sekm.,   ‒ I Kančios sekmadienis
Balandžio 10 d., sekm., ‒  Verbų sekmadienis
Balandžio 17 d., sekm., ‒  Prisikėlimo sekmadienis
Balandžio 24 d., sekm.,  ‒ Baltasis sekmadienis

Gegužės 1 d., sekm.,  ‒ Šv. Juozapas Darbininkas
Gegužės 8 d., sekm., ‒  III sekmadienis po Velykų
Gegužės 15 d., sekm., ‒ IV sekmadienis po Velykų
Gegužės 22 d., sekm., ‒ V sekmadienis po Velykų
Gegužės 29 d., sekm., ‒ Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)

Birželio 5 d., sekm.,       ‒  Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Birželio 12 d., sekm.,     ‒  Švenčiausiosios Trejybės šventė
Birželio 19 d., sekm.,     ‒  Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės)
Birželio 26 d., sekm.,     ‒  III sekmadienis po Sekminių

Liepos 3 d., sekm.,         ‒   IV Sekmadienis po Sekminių
Liepos 10 d., sekm.,       ‒   V sekmadienis po Sekminių
Liepos 17 d., sekm.,       ‒   VI sekmadienis po Sekminių
Liepos 24 d., sekm.,       ‒   VII sekmadienis po Sekminių 
L
iepos 31 d., sekm.,       ‒   VIII sekmadienis po Sekminių

Rugpjūčio 7 d., sekm.,     ‒   IX sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 14 d., sekm.,   ‒   X sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 15d. pirm.       ‒  Švč. M. Marijos paėmimas į dangų (Žolinė) (atlaidai)
Rugpjūčio 21 d., sekm.,    ‒  XI sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 28 d., sekm.,    ‒ XII sekmadienis po Sekminių

Rugsėjo 4 d., sekm.,         ‒  XIII sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 11 d., sekm.,       ‒  XIV sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 18 d., sekm.,       ‒  Šv. Kryžiaus išaukštinimas (atlaidai)
Rugsėjo 25 d., sekm.,  
    ‒  XVI sekmadienis po Sekminių   

Spalio  2 d., sekm.,          ‒  XVII sekmadienis po Sekminių
Spalio  9 d., sekm.,          ‒  XVIII sekmadienis po Sekminių
Spalio  16 d., sekm.,        ‒  XIX sekmadienis po Sekminių
Spalio  23 d., sekm.,        ‒  XX Sekmadienis po Sekminių
Spalio  30 d., sekm.,        ‒ Jėzaus Kristaus Karaliaus šventė

Lapkričio  6 d., sekm.,     ‒  XXII sekmadienis po Sekminių 
Lapkričio  13 d., sekm.,   ‒  XXIII sekmadienis po Sekminįų
Lapkričio  20 d., sekm.,   ‒  XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių
Lapkričio  27 d., sekm.,   ‒  I Advento sekmadienis

Gruodžio  4 d., sekm.,     ‒  II Advento sekmadienis
Gruodžio  11 d., sekm.,   ‒ Šv. Kryžiaus Jonas (atlaidai)
Gruodžio  18 d., sekm.,   ‒  IV Advento sekmadienis
Gruodžio 25 d. sekm.,     ‒  Šv. Kalėdų diena