Tradicinės Šv. Mišios Šiluvoje rugpjūčio 15d. !

Siluvos Svc Mergeles Marijos Gimimo bazilika 2013-08-04.jpg

Kviečiame visus per Žolinę, Rugpjūčio 15d. atvykti į Šiluvos baziliką, kur 14:00 bus aukojamos tradicinės Šv. Mišios!  Šv. Mišias aukos kun. Robertas Urbonavičius. Giedos schola cantorum caunensis.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės Šv. Mišios Šiluvoje rugpjūčio 15d. ! yra išjungti

Šiandien Shola Cantorum Kaunensis sukanka 10 metų

Lygiai prieš 10 metų, 2009 m. rugsėjo 13d. būrelis piligrimų miško takeliais ėjo į Šiluvą. Kai pamatė tolumoje Šiluvos bazilikos bokštus, jie sustojo ir sugiedojo Salve Regina. Šis momentas buvo grigališkojo choro susikūrimo pradžia. Po to dar turėjo praeiti pora maldos ir pasiruošimo metų, kol choras pirmą kartą giedojo Tradicinėse Lotyniškose Mišiose Kaune.
Deo gratias!

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Šiandien Shola Cantorum Kaunensis sukanka 10 metų yra išjungti

Tradicinės Šv. Mišios Ukmergėje!

imageKviečiame visus Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Liepos 6d. atvykti į Ukmergę,kur 12.00 bus aukojamos tradicinės Šv. Mišios! Kartu melsimės už mūsų Tėvynę ir Jos žmones. Šv. Mišias aukos kun. Robertas Urbonavičius.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės Šv. Mišios Ukmergėje! yra išjungti

Tradicinės Šv. Velykų Mišios

2018 m. balandžio 1 d. 15.00 val. Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje bus aukojamos tradicinės Velykų Šv. Mišios.

Kviečiame visus kartu švęsti mūsų Viešpaties ir Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. +

image

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės Šv. Velykų Mišios yra išjungti

Šv. Mišios Naujųjų metų išvakarėse

Gruodžio 31 d. 15 val. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje bus aukojamos tradicinės šv. Mišios. Dėkosime Viešpačiui už praeinančius 2017 metus ir prašysime Jo globos bei palaimos ateinantiems 2018 metams.

Bus giedamas iškilmingas himnas „Te Deum“. Už šio himno giedojimą suteikiami visuotiniai atlaidai.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Šv. Mišios Naujųjų metų išvakarėse yra išjungti

Gruodžio 24 d. Kalėdų vigilija Karmelitų bažnyčioje

Gruodžio 24 d. (sekmadienį) 15 val. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje bus aukojamos tradicinės Kalėdų vigilijos šv. Mišios.

Kviečiame visus kartu melstis ir laukti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo.

6572476_f520

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Gruodžio 24 d. Kalėdų vigilija Karmelitų bažnyčioje yra išjungti

Tradicinės šv. Mišios Kaišiadorių katedroje

Lapkričio 11 d. 14 val. Kaišiadorių katedros palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus koplyčioje visus kviečiame dalyvauti tradicinės liturgijos piligrimų šv. Mišiose palaimintojo Teofiliaus intencija.

Tradicines kankinio ir vyskupo šv. Mišias celebruos Kaišiadorių vyskupijos kunigas, Punsko vikaras Marius Talutis.

Pamaldose dalyvaus ir kankinio bei vyskupo liturgijos grigališkąjį choralą giedos Lietuvos tradicinių Mišių tikinčiųjų bendruomenės, Lietuvos grigališkojo giedojimo mokyklų choralistai.

Po šv. Mišių visi maloniai kviečiami suneštinei agapei parapijos namuose.

Kviečiame kartu melsti palaimintojo Teofiliaus užtarimo ir reikiamų malonių.

„Per crucem ad astra“ – Per kryžių į žvaigždes! (Pal. vysk. Teofilius)

Kaišiadorių_katedra

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Tradicinės šv. Mišios Kaišiadorių katedroje yra išjungti

Liepos 6 d. tradicinės lotyniškos Mišios Ukmergėje

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „ukmerges petro ir povilo baznycia“
Liepos 6 d., ketvirtadienį, 12 val. Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Bažnyčios g. 10) bus aukojamos tradicinės lotyniškos Mišios. Melsimės už Lietuvos valstybę prašydami M. Marijos užtarimo. Mišias aukos kun. R. Urbonavičius, giedos Schola Cantorum Kaunensis.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Liepos 6 d. tradicinės lotyniškos Mišios Ukmergėje yra išjungti

Šv. Mišios Panemunės bažnyčioje

Po vasaros atostogų tradicinės lotyniškos Mišios Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje vyksta įprastai ‒ pirmaisiais mėnesio šeštadieniais 11 val.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Šv. Mišios Panemunės bažnyčioje yra išjungti

Rugsėjo 10 d. tradicinės lotyniškos Mišios Šiluvoje

Siluvos Svc Mergeles Marijos Gimimo bazilika 2013-08-04.jpgRugsėjo 10 d., šeštadienį, 15.30 val. Šiluvoje  bus aukojamos tradicinės lotyniškos Mišios. Šį kartą Mišios vyks bazilikoje. Dalyvausime didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose.  Mišias aukos kun. A. Budrius, giedos Schola Cantorum Kaunensis ir Schola Cantorum Vilnensis.

Paskelbta temoje Skelbimai | Komentarai įrašui Rugsėjo 10 d. tradicinės lotyniškos Mišios Šiluvoje yra išjungti