2014 metai

2014 Viešpaties metai

Birželio 1 d., sekm.,       ‒  Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
Birželio 7 d., šešt.,         ‒   Sekminių išvakarės
Birželio 8 d., sekm.,      ‒   Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Birželio 15 d., sekm.,     ‒  Švenčiausiosios Trejybės šventė
Birželio 22 d., sekm.,    ‒   Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės)
Birželio 29 d., sekm.,    ‒   Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus šventė

Liepos 5 d., šešt.,           ‒   Šv. Antanas Marija Zakarijas
Liepos 6 d., sekm.,        ‒   IV sekmadienis po Sekminių
Liepos 13 d., sekm.,      ‒   V sekmadienis po Sekminių
Liepos 20 d., sekm.,     ‒    VI sekmadienis po Sekminių
Liepos 27 d., sekm.,      ‒   VII sekmadienis po Sekminių

Rugpjūčio 2 d., šešt.,     ‒    Šv. Alfonsas Marija Liguoris
Rugpjūčio 3 d., sekm.,   ‒   VIII sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 10 d., sekm., ‒   IX sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 15d., penkt., ‒   Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
Rugpjūčio 17 d., sekm.,  ‒   X sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 24 d., sekm.,  ‒  XI sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 31 d., sekm.,  ‒   XII sekmadienis po Sekminių

Rugsėjo 6 d., šešt.,         ‒   Švč. Mergelės Marijos šeštadienis
Rugsėjo 7 d., sekm.,       ‒   XIII sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 14 d., sekm.,     ‒   Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Rugsėjo 21 d., sekm.,     ‒   XV sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 28 d., sekm.,     ‒   XVI sekmadienis po Sekminių

Spalio 4 d., šešt.,            ‒   Šv. Pranciškus Asyžietis
Spalio 5 d., sekm.,          ‒   XVII sekmadienis po Sekminių
Spalio 12d., sekm.,         ‒   XVIII sekmadienis po Sekminių
Spalio 19d., sekm.,         ‒   XIX sekmadienis po Sekminių
Spalio 26d., sekm.,         ‒   Jėzaus Kristaus Karaliaus šventė

Lapkričio 1 d., šešt.,       ‒  Visi Šventieji
Lapkričio 2 d., sekm.,    ‒  XXI sekmadienis po Sekminių
Lapkričio 9 d., sekm.,    ‒  Išganytojo (Laterano) bazilikos pašventinimas
Lapkričio 16 d., sekm.,  ‒  Aušros vartų Marija, Gailestingumo Motina
Lapkričio 23 d., sekm.,  ‒  XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių
Lapkričio 30 d., sekm.,  ‒  I Advento sekmadienis

Gruodžio 6 d., šešt.,       ‒  Šv. Mikalojus
Gruodžio 7 d., sekm.,     ‒  II Advento sekmadienis
Gruodžio 14 d., sekm.,   ‒  III Advento sekmadienis
Gruodžio 21 d., sekm.,   ‒  IV Advento sekmadienis
Gruodžio 28 d., sekm.,   ‒  Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje