2019 Viešpaties metai

Pastaba: pirmais mėnesio šeštadieniais mišios vyksta Kauno Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kiekvieną sekmadienį – Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje.

Sausio 5 d., šešt.,        ‒   Šv. Marijos šeštadienis
Sausio 6 d., sekm.,     ‒   Viešpaties apsireiškimas (Trys karaliai)
Sausio 13 d., sekm.,   ‒   Šventoji Šeima
Sausio 20 d., sekm.,   ‒   II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 27 d., sekm.,   ‒   III sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo

Vasario 2 d., šešt.,         ‒   Grabnyčios
Vasario 3 d., sekm.,      ‒   IV sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Vasario 10 d., sekm.,     ‒   V sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Vasario 17 d., sekm.,    ‒    VII sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 25 d., sekm.,    ‒   VI sekmadienis iki Kančios laiko

Kovo 2 d., šešt.,           ‒     Šv.Marijos šeštadienis po grabnyčių
Kovo 3 d., sekm.,          ‒   V sekmadienis iki Kančios laiko
Kovo 10 d., sekm.,       ‒   I Gavėnios sekmadienis
Kovo 17 d., sekm.,        ‒   II Gavėnios sekmadienis
Kovo 24 d., sekm.,        ‒   III Gavėnios sekmadienis
Kovo 31 d., sekm.,        ‒   IV Gavėnios sekmadienis