2019 Viešpaties metai

Pastaba: pirmais mėnesio šeštadieniais mišios vyksta Kauno Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kiekvieną sekmadienį – Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje.

Sausio 5 d., šešt.,        ‒   Šv. Marijos šeštadienis
Sausio 6 d., sekm.,     ‒   Viešpaties apsireiškimas (Trys karaliai)
Sausio 13 d., sekm.,   ‒   Šventoji Šeima
Sausio 20 d., sekm.,   ‒   II sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Sausio 27 d., sekm.,   ‒   III sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo

Vasario 2 d., šešt.,         ‒   Grabnyčios
Vasario 3 d., sekm.,      ‒   IV sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Vasario 10 d., sekm.,     ‒   V sekmadienis po Viešpaties apsireiškimo
Vasario 17 d., sekm.,    ‒    VII sekmadienis iki Kančios laiko
Vasario 25 d., sekm.,    ‒   VI sekmadienis iki Kančios laiko

Kovo 2 d., šešt.,           ‒     Šv.Marijos šeštadienis po grabnyčių
Kovo 3 d., sekm.,          ‒   V sekmadienis iki Kančios laiko
Kovo 10 d., sekm.,       ‒   I Gavėnios sekmadienis
Kovo 17 d., sekm.,        ‒   II Gavėnios sekmadienis
Kovo 24 d., sekm.,        ‒   III Gavėnios sekmadienis
Kovo 31 d., sekm.,        ‒   IV Gavėnios sekmadienis

Balandžio 6 d., šešt.,     ‒    IV Gavėnios savaitės šeštadienis
Balandžio 7 d., sekm.,   ‒   I Kančios sekmadienis
Balandžio 14 d., sekm., ‒   Verbų sekmadienis
Balandžio 21 d., sekm., ‒   Prisikėlimo sekmadienis
Balandžio 28 d., sekm., ‒   Baltasis sekmadienis

Gegužės 4d., šešt.       –   Šv. Monika
Gegužės 5 d., sekm.,  ‒  II sekmadinis po Velykų
Gegužės 12 d., sekm., ‒ III sekmadienis po Velykų
Gegužės 19 d., sekm., ‒ IV sekmadienis po Velykų
Gegužės 26 d., sekm., ‒ V sekmadienis po Velykų

Birželio 1d.,  šešt.            –  Šv. Angelė Meriči
Birželio 2 d., sekm.,       ‒  Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
Birželio 9 d., sekm.,       ‒   Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Birželio 16 d., sekm.,     ‒   Švenčiausiosios Trejybės šventė
Birželio 23 d., sekm.,     ‒   Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės)
Birželio 30 d., sekm.,     ‒   III sekmadienis po Sekminių

Liepos 7 d., sekm.,         ‒   IV Sekmadienis po Sekminių
Liepos 14 d., sekm.,         ‒   V sekmadienis po Sekminių
Liepos 21 d., sekm.,       ‒   VI sekmadienis po Sekminių
Liepos 28 d., sekm.,       ‒   VII sekmadienis po Sekminių

Rugpjūčio 4 d., sekm.,    ‒   VIII sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 11 d., sekm.,   ‒   IX sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 18 d., sekm.,   ‒   X sekmadienis po Sekminių
Rugpjūčio 25 d., sekm.,   ‒   XI sekmadienis po Sekminių

Rugsėjo 1 d., sekm.,         ‒ XII sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 8 d., sekm.,         ‒ Mergelės Marijos gimimas (Šilinės)
Rugsėjo 15 d., sekm.,       ‒ Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Rugsėjo 22 d., sekm.,       ‒ XV sekmadienis po Sekminių
Rugsėjo 29 d., sekm.,  
    ‒ Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos pašventinimas